Apron Memuru Kimdir?

Havalimanlarının o gösterişli, renkli ve konforlu dünyalarının görünmeyen arka yüzünde , tüm özverisi ile her türlü kötü hava şartlarına karşı koyup bütün zorlukların, yoğunlukların ve streslerin üstesinden gelerek, yolcu ve uçak güvenliğini sağlamak üzere 24 saat kesintisiz çalışan kamu görevlileridir.

Uygulamada Apron Trafik Memuru veya Apron Yönetim Memuru olarak geçen Apron Memurları (Airfield Operation Assistant), Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde idari hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. Uçakların sorunsuz bir şekilde piste inebilmesi, kendisine uygun bir yere park edebilmesi, güvenli bir şekilde yolcu-yük boşaltabilmesi ve tekrar havalanabilmesi Apron Memurlarının görev ve sorumlulukları dahilinde gerçekleşir. Hava Trafik Kontrolörleri, onlardan aldıkları veriler ve bilgiler doğrultusunda uçakların piste inip-kalkmalarına ve taksi yapmalarına izin verirler. Başka bir deyişle, Apron Memuru; Hava Trafik Kontrolörlerinin Havalimanlarındaki sesi, gözleri, kulakları, elleri ve ayaklarıdır.

Sivil Havacılık Zincirinin en önemli halkalarından biri olan Apron Memurları, bu önemli görev ve sorumlulukları sebebi ile bazı ek özelliklere sahip olmak zorundadırlar. Apron Memuru :· Güvenilir ve her zaman dakik olmalıdır.
· Zor durumlarda hızlı düşünmeyi, doğru kararlar vermeyi ve kendi insiyatifiyle hareket etmeyi bilmelidir.

· Çok detaycı olmalıdır. Küçük bir detayı kaçırmak feci olaylara sebebiyet verebilmektedir.

· Çok stresli, hareketli ,yoğun ve aşırı gürültülü ortamda çalışabilmelidir.

· Sağduyulu bir yaklaşım sergileyerek insan ilişkilerini yüksek seviyede tutmalıdır.

· Hafta sonları, dini-resmi tatillerde ve her türlü hava şartlarında vardiyalı çalışmaya

uygun olmalıdır.

Yabancı dil ( Özellikle İngilizce ) bilmesi ve iyi araç kullanması işlerini kolaylaştıracak olan Apron Memurlarının başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1-Havayolu ve Yer Hizmet Kuruluşlarının faaliyetlerini kontrol etmek, aksaklık ve usulsüzlükleri rapor etmek,

2-Havalimanı Apronlarında, Apron Emniyet Kurallarının uygulanmasına yönelik kontroller yapmak, Uymayanlara Cezai İşlemler Uygulamak,

3-Havalimanlarında uçakların geliş gidiş zamanlarına, konaklama sürelerine ve tiplerine göre park planlamasını yapmak,

4- Havalimanı apronlarında uçaklara verilen hizmetlerin takibini ve kontrolünü yapmak,

5-Havalimanı apronlarında bulunan uçaklarla ilgili gerekli formların tanzim edilmesini sağlamak ,

6-PAT Sahalarında yürütülen ot mücadele çalışmalarını kontrol etmek,

7-Havalimanında kuş ve vahşi hayatla mücadele çalışmalarını yapmak,

8-Havalimanını çevreleyen duvarların, tel örgülerin v.b. kontrollerini yaparak Yabancıların, Kedi, köpek, tilki v.b. canlıların içeri girmesini önlemek,

9-Havalimanında bulunan bakım hangarlarını denetleme ve kontrolünü yapmak, aksaklıkları ilgili birimlere bildirmek,

10-Pistler, taksiyolları ve apronların (PAT Sahalarının ) yüzey bozukluklarının, pist rehber çizgi işaretlerinin, pist bilgilendirme levhalarının, pist ışıklarının v.b kontrolünü yapmak ilgili birimlere bildirmek,

11-FOD ( Yabancı Madde Hasar ) Tespitlerini yapmak,

12-PAT sahaları yakın çevresini kontrol etmek, Havaalanları Mania Kontrol Yönergesi doğrultusunda PAT Sahaları Mania kontrollerini yapmak,

13-Pist frenleme değerlerinin ölçümlerini yapmak, ilgili birimlere bildirmek,

14-Uçaklara Follow Me hizmeti vermek,

15-Apronda gerekli hallerde kara taşıtlarına refakat etmek ,

16-Follow-me aracı, Pist Frenleme Ölçüm Araçlarının sürekli faal halde bulunmalarını sağlamak,

17-Yerli ve yabancı VİP yolculara Protokol Hizmetlerinin ( kırmızı halı serilmesi, uçaklarına follow me yapılması v.b. ) verilmesini sağlamak,

18-PAT Sahalarında meydana gelen Uçak-Uçak, Uçak–Araç , Araç–Araç kazalarında bilirkişi olarak rapor düzenlemek,

Bunların dışında Havalimanı idaresinin göreviyle ilgili vermiş olduğu emirleri yerine getirmektir.


Ülkemizde 2012 yılı itibari ile 88 Apron Memuru görev yapmaktadır. Havalimanı/alanı sayısının çok olması ve Apron Memuru sayısının yetersiz olması sebebiyle, ancak diğer meslek gruplarında bulunanlarında (Teknisyen, Memur, ARFF ,Soför v.b.) Apron Yönetim Birimlerinde görev yapmaları sağlanarak, hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesi mümkün olmaktadır.

Ülkemizde Apron Memuru olabilmek için KPSS Önlisans Sınavında başarılı olmak ve “B” Sınıfı Sürücü Ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.

Yukarda saydıklarımıza onlarca ekleyeceğimiz olduğu halde biz Etilerde ki ahçı kadar hava trafiğe hizmet edemediğimiz için 3 gurup son sıradan havacılık tazminatı alıyoruz, e birde Allahın adaleti var deyip kendimizi teselli ediyoruz ama nereye kadar...